Syntesis® LINE

  • Syntesis Line, controtelaio senza stipiti e cornici coprifilo
  • Syntesis Line, controtelaio senza stipiti e cornici coprifilo

Sustavi za jednokrilna vrata bez vanjskih završetaka

Okvir vrata za jedno krilo Syntesis® Line je okvir vrata za jedno klizno krilo koje nestaje bez vanjskih završetaka. Jedno rješenje s izvrsnim modernim karakterom, savršeno za minimalističke ambijente i za one koji vole minimalističko opremanje. Nepostojanje vanjskih završetaka pomaže savršenoj integraciji klizne površine, stapajući tehniku i dizajn u znaku sadašnjeg vremena.