Syntesis® LINE dvokrilna

  • Syntesis Line Estensione
  • Syntesis Line Estensione

Sustavi za dvokrilna vrata bez vanjskih završetaka

Syntesis® LINE dvokrilna je izvedba okvira vrata bez vanjskog završnog sloja koji skriva dva simetrična klizna krila. Cjelokupna integracija s pregradom, koja izgleda kao bez dovratka ili obloga, dozvoljava realizaciju elegantnog i personaliziranog projektiranja. Syntesis® LINE mijenja prostor i stvara novu ravnotežu među ambijentima unutar kuće.