Syntesis® Luce dvokrilna

Controtelaio per anta doppia senza finiture e predisposto per cablaggi

Okvir vrata za dvoja krila bez završne obrade i predviđen za provlačenje kablova Syntesis(R) Luce sadrži raznovrsne osobine, kombinirajući estetiku i praktičnost. Savršeno se integrira u pregradu skrivajući vrata od pogleda, predviđen je za ugradnju električnih kablova. U izvedbi s dvoja krila moguće je koristiti do najviše 20 kutija za električne instalacije (5 s jedne strane i 5 s druge strane svakog krila). Dostupno za žbuku i gipsane ploče, završna debljina pregrade 150 mm.