Telescopic jednostrano

Sustavi kliznih vrata za dva paralelna krila

Okvir vrata za dvoja paralelna krila Eclisse Telescopica u istom ležištu smješta dvoja paralelna klizna krila.

U skladu s modernim tendencijama, ovaj model pruža kontinuitet prostora, stvarajući velike i osvijetljene ambijent.